가람환경기술

주 메뉴 열기

Chứng nhận & Công nghệ

Đây là hiện trạng các Quyền sở hữu Trí Tuệ của công ty. Bằng cách liên tục đầu tư cho các hoạt động R & D, Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành một công ty công nghệ tiên tiến, hàng đầu trong và ngoài nước.

Danh sách dưới đây là các Bằng Phát minh Sáng chế và Quyền sở hữu Trí tuệ mà công ty GARAM sở hữu. Để xem chi tiết, vui lòng click vào các chứng chỉ tương ứng.

특허 제 10-1642379 호[수질분야]

  • giải thích : 다중 취수원을 이용한 먹는물 처리시스템 및 그 처리방법
  • đại lý : 특허청