가람환경기술

주 메뉴 열기
Product introduction Download

Giải pháp có tính cạnh tranh cao bằng việc ứng dụng công nghệ phi VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)

Tổng quan công nghệ

Công nghệ phun phủ nhiệt là một phương pháp xử lý bề mặt tiên tiến
Là công nghệ mạ không sử dụng dung môi, ví dụ như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, vật liệu mạ chính là bột polymer được nung chảy bởi các nguồn nhiệt và sau đó được phun lên bề mặt để hình thành lên lớp mạ

Chúng ta có thể mạ nhiều vật liệu khác nhau ví dụ như kim loại, bê tông và đá. Đây một phương pháp không chỉ hình thành lên lớp mạ nhanh mà còn cho phép hoàn thiện các lớp mạ bị lỗi trong quá trình sử dụng.

Product introduction Download

Giải pháp có tính cạnh tranh cao bằng việc ứng dụng công nghệ phi VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)

Đặc điểm
  • Thân thiện môi trường : Không sử dụng các hợp chất hữu cơ tự bay hơi và các hóa chất độc hại
  • Ứng dụng trong các lính vực : Xây dựng/ Nhà máy/ Đóng tàu
  • Mạ chống hóa chất : Công nghệ thay thế cho FRP / TEFLON
  • Polyme chức năng : Triển khai các chức năng khác nhau bằng việc sử dụng tổng hợp các công nghệ

Là một công nghệ phù hợp đáp ứng tính kinh tế và hiệu năng so với các phương pháp mạ hiện tại; Là một công nghệ thân thiện môi trường, không thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

Công nghệ của G GFRP TEFLON
Độ liên kết(Tấm kim loại) ◎ Xuất sắc
Over 180 N/㎠
◯ Trung bình
80~150 N/㎠
◎ Xuất sắc
Over 150 N/㎠
Chống ăn mòn ◎ Xuất sắc ◎ Xuất sắc ◎ Xuất sắc
Chống nhiệt ◯ Nhiệt độ cảnh báo 80~150℃ △ Nhiệt độ cảnh báo 70~110℃ ◎ Xuất sắc 100~260℃
Chống va đập ◎ Xuất sắc △ Yếu ◎ Xuất sắc
Chống hóa chất ◎ Xuất sắc ◯ Trung bình ◎ Xuất sắc
Khả năng hoạt động ◎ Xuất sắc
Có thể sửa chữa từng phần
Trở nên cứng ngay lập tức sau khi mạ
X Không tốt
Không thể sửa chữa từng phần
Cần ít nhất 2 ngày để trở nên cứng sau khi thi công
X Không tốt
Yếu tại các mối hàn
Không thể sửa chữa từng phần
Thủ tục thi công phức tạp
Thân thiện môi trường Không có chất hữu cơ dễ bay hơi và hóa chất độc hại Thải nhiều mùi, hóa chất độc và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi Thải nhiều hóa chất độc hại và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi
Product introduction Download

Giải pháp có tính cạnh tranh cao bằng việc ứng dụng công nghệ phi VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)

Ứng dụng sử dụng phun phủ nhiệt polime
1. Nhà máy hóa chất
2. Nhà máy môi trường
3. Các công trình công cộng